Forming Thai Complex Sentences & Common Verb ‘Start’ in Thai #LearnThaiOneDayOneSentence

2 Просмотры
Издатель
สวัสดีค่ะ /sà-wàt-dee kâ/
In this lesson, you will practice forming Thai complex sentences and learn how to say ‘Start’ or ‘Begin’ in Thai.

Start/Begin
เริ่ม
/rêrm/

1. Jane has just begun learning to drive
เจนเพิ่งเริ่มเรียนขับรถ
/jen pêrng rêrm riian kàp rót/

2. They started building this house in August
เค้าเริ่มสร้างบ้านหลังนี้เดือนสิงหาคม
/káo rêrm sâang bâan lăng née deuuan sĭng-hăa kom/

3. It’s no use waiting for Jane. Let’s start
ไม่มีประโยชน์ที่จะรอเจน เราเริ่มกันเถอะ
/mâi mee bprà-yòht têe jà ror jen rao rêrm gan tùh/

4. I started mountain climbing when I was eighteen
ผมเริ่มปีนเขา ตอนที่ผมอายุ 18 ปี
/pŏm rêrm bpeen kăo dton-têe pŏm aa-yú sìp bpàet bpee/

5. How old were you when you began playing the piano?
คุณเริ่มเล่นเปียโนตอนที่คุณอายุเท่าไหร่
/kun rêrm lên bpiia noh dton-têe kun aa-yú tâo rài/

6. I think we ought to start travelling at six, when the roads are still clear
ผมคิดว่าเราควรจะเริ่มออกเดินทางตอน 6 โมงเช้า เวลาที่ถนนยังว่าง
/pŏm kít wâa rao kuuan jà rêrm òk dern taang dton hòk mohng cháo way-laa têe tà-nŏn yang wâang/
ผมคิดว่าเราควรจะเริ่มออกเดินทางตอน 6 โมงเช้า ตอนที่ถนนยังโล่ง
/pŏm kít wâa rao kuuan jà rêrm òk dern taang dton hòk mohng cháo dton-têe tà-nŏn yang lôhng/

7. After waiting for half an hour he was beginning to get angry
หลังจากรอมาครึ่งชั่วโมง เค้าก็เริ่มโมโห
/lăng jàak ror maa krêung chûua mohng káo gôr rêrm moh-hŏh/

Practice: We didn’t start the meeting until 10 am.

Suggested video: until
After & Before
Let’s
---------------------------------------------------------------
Support me ^^

Thai Account: SCB Bank (Siam Commercial Bank), ACC NO: 992-206341-3, วาสินี (Wasinee)
----------------------------------------------------------------
Follow me ^^
Facebook :
YouTube :
Instagram:
----------------------------------------------------------------
#learnThai, #ThaiLesson, #ThaiLanguage
Категория
ГТА
Комментариев нет.